Quản lý mạng lưới cáp viễn thông
Giới thiệu chung
Đặc điểm chính
Lợi ích
Video & Hình ảnh

naltrexone in uk

where to buy naltrexone in uk

clomid uk

buy clomid tablets

tamoxifen uk smpc

tamoxifen for men open tamoxifen uk price

where can i buy low dose naltrexone

naltrexone buy uk

amoxil 500 uses

amoxicillin 500mg tds

Amoxicillin Over the Counter

amoxicillin online blog.caregiverlist.com amoxicillin without prescription

buy naltrexone without prescription

where can i buy low dose naltrexone website how to buy naltrexone

clomid manchester

buy clomid tablets

prednisolone cost

prednisolone side effects testbed.idippedut.dk buy prednisolone 5mg

buy accutane cream

buy accutane singapore

medical abortion

medical abortion

buy accutane malaysia

buy accutane pills

abortion philippines

misoprostol philippines open medical abortion ph

order abortion pill online

abortion pill online

buy amoxicillin-clavulanate uk

buy amoxicillin uk by-expression.com buy amoxicillin-clavulanate uk

amitriptyline without prescription

amitriptyline and tinnitus open buy elavil uk

accutane without side effects

accutane without blood tests go buy accutane malaysia

plaquenil prix

coronavirus origine blogs1.welch.jhmi.edu coronavirus origine

buy sertraline 50mg

buy sertraline

usa buy abortion pill

order abortion pill online usa online abortion pill

Amitriptyline for Nerve Pain

buy elavil uk

buy abortion pill online usa

purchase abortion pill online go where to buy abortion pill in usa

abortion philippines

buy abortion pill mipnet.dk abortion pill online philippines

antidepressant sertraline

buy sertaline usa open antidepressant online delivery

Sản phẩm

Quản lý và vận hành mạng lưới cáp viễn thông .

Sản phẩm đang được xây dựng và hoàn thiện .


  


  

Khách hàng

Công cổ phần dịch vụ BCVT - SPT

Một trong những nhà cung cấp dịch vụ mạng internet lớn nhất Việt nam.

 

Thông tin sản phẩm

  • Quản lý và cập nhật dữ liệu tài sản mạng lưới cáp viễn thông.
  • Phân tích tìm đường cáp quang kết nối từ điểm nguồn đến khách hàng.
  • Phân tích thống kê những điểm có đầu cáp rỗi cho khu vực cần phát triển.
  • Quản lý thông tin tài sản hệ thống mạng lưới cáp.
  

  

Hiện trạng ứng dụng

Phần mềm đang được xây dựng

Định hướng phát triển

Với nhu cầu cấp thiết trong việc quản lý hệ thống mạng và tính hiệu quả của ứng dụng GIS nên phần mềm hứa hẹn nhiều khả năng mở rộng sau này.

  
Các giải pháp GIS khác
Copyright © 2023 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79