Công ty GTO được thành lập bởi những chuyên gia nhiều năm làm việc với công nghệ GIS, yêu công nghệ GIS và mong muốn góp phần đưa ứng dụng GIS vào việc quản lý.
- Phổ cập công nghệ GIS cho Việt nam - Xây dựng các công cụ phần mềm GISS - Đưa ra giải pháp tối ưu hoá trong việc quản lý và vận hành công việc
Tin tức của GTO-Software
Tư vấn - Khảo sát hiện trạng - Thiết kế CSDL - Phát triển phần mềm - Cung cấp phần mềm bản quyền Arcgis - Đào tạo.
Ứng dụng GIS - Phát triển phần mềm GIS - Cung cấp phần mềm Arcgis - Đào tạo và chuyển giao công nghệ GIS.
Liên hệ
Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ tại đây
Copyright © 2024 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79