Quản lý và vận hành mạng lưới điện
Giới thiệu chung
Đặc điểm chính
Lợi ích
Video & Hình ảnh

buy prednisolone acetate eye drops

buy prednisolone for dogs link buy prednisolone for dogs

amoxicillin 500mg dosage for uti

amoxil for uti picia.it amoxil 875

amoxil 500mg price

amoxicillin 500mg tds

buy clomid bodybuilding

clomid online reviews

prednisolone weight gain

prednisolone weight gain

amoxicillin 500mg price

amoxicillin 500mg tds

buy accutane malaysia

accutane without food

buy accutane uk

accutane acne open accutane without gelatin

where can i buy low dose naltrexone

buy generic naltrexone online saveriorusso.com can you buy naltrexone over the counter

buy prednisolone 5mg uk

prednisolone dosage go prednisolone without prescription

order abortion pill philippines

abortion pill philippines blog.thecraftyowl.co.uk abortion philippines

naltrexone in uk

buy naltrexone online

amoxil without prescription

buy amoxicillin without insurance read here amoxicillin cost without insurance

buy sertraline 25mg

buy sertraline

buy antidepressants uk

amitriptyline for anxiety

 

Sản phẩm

Quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống điện.

Sản phẩm được phát triển dựa trên nền phần mềm ArcMap của ESRI nhằm chuyên biệt hóa các công cụ quản lý và vận hành mạng lưới điện.

  

 

 

  

Khách hàng

Tổng công ty điện lực Hồ Chí Minh - EVN HCM.

Một trong những công ty thành viên lớn nhất trên cả nước về việc quản lý và cung cấp điện. EVN HCM quản lý và cung cấp toàn bộ mạng lưới điện trên toàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin sản phẩm

  • Triển khai thí điểm cho công ty điện lực Bình Chánh.
  • Quản lý và cập nhật dữ liệu tài sản lưới điện.
  • Phân tích tính toán và đưa ra thông báo về kế hoạch ngắt điện chi tiết cho từng khách hàng.
  • Tính toán thông số độ tin cậy lưới điện
  

 

 

  

Hiện trạng ứng dụng

Sản phẩm được xây dựng để chứng minh tính khả thi khi sử dụng công nghệ của hãng ESRI trong việc quản lý và vận hành hệ thống mạng lưới điện.

Hiện nay EVN HCM là một trong những đơn vị đầu tiên sử dụng phần mềm ArcGIS triển khai trên diện rộng thành công nhất.

Định hướng phát triển

Với khả năng ứng dụng linh hoạt của công nghệ GIS trong việc quản lý và vận hành mạng lưới điện, tập đoàn điện lực đã được thủ tưởng phê duyệt đề án xây dựng hệ thống phần mềm quản lý điện thông minh nhằm đảm bảo việc điều hành hệ thống hiệu quả nhất.

  

Các giải pháp GIS khác
Copyright © 2023 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79