GoogleMap Download
Giới thiệu chung
Đặc điểm chính
Lợi ích
Video & Hình ảnh

get naltrexone pills

buy naltrexone uk

prednisolone london

buy prednisolone

naltrexone buy

low dose naltrexone buy informaticando.net buy naltrexone

buy accutane malaysia

accutane without birth control

prednisolone online

buy prednisolone

prednisolone london

prednisolone pharmacy go buy prednisolone 5mg uk

buy accutane 10mg uk

buy accutane malaysia blogs1.welch.jhmi.edu accutane acne

purchase abortion pill online

purchase abortion pill online

buy amoxicillin liquid

buy amoxicillin amazon click amoxicillin without prescription

abortion pill online

abortion pill online

buy abortion pill

abortion pill online

abortion pill online

abortion pill liquidity.com where to buy abortion pill in usa

buy naltrexone no prescription

buy naltrexone online usa blog.analysisuk.com naltrexone buy online

buy sertraline 50mg

buy antidepressant online

Sản phẩm

Công cụ tự động tải ảnh bản đồ nền GoogleMaps vào ArcMap.

Công cụ được phát triển nhằm đưa vào phần mềm ArcMap của ESRI nhằm thêm tính năng tiện ích cho hệ phần mềm này.

  
   

Đối tượng sử dụng

Người sử dụng Arcmap có nhu cầu xem sự tương quan giữa vị trí tài sản của lớp dữ liệu tương ứng trên nền bản đồ GoogleMaps.

Thông tin sản phẩm

  • Tự động tải ảnh Google Traffic.
  • Tự động tải ảnh Google Satellite.
  • Tự động tải ảnh Google Terrain.
  • Tìm kiếm thông tin trên Google Map.
  • Tải toàn bộ ảnh Google Map về máy tính để có thể sử dụng offline.
  


  

Hiện trạng ứng dụng

Công cụ được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế đặt ra tại các khách hàng đang sử dụng ArcGIS.
Sản phẩm đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành như: điện lực, cấp thoát nước, lâm nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, bán lẻ, giao thông, đất đai...

Định hướng phát triển

Với hiệu quả ngày càng rõ rệt trong việc hỗ trợ người sử dụng trong việc tham khảo bản đồ nền GoogleMap. Công cụ đang chờ nhận đóng góp của người dùng để có thể nâng cấp sản phẩm tốt hơn.

  
Thông tin Arcmap khác
Copyright © 2024 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79