Cập nhật thuộc tính và hình ảnh đối tượng
Giới thiệu chung
Đặc điểm chính
Lợi ích
Video & Hình ảnh

buy prednisolone acetate eye drops

buy prednisolone

amoxil classification

amoxicillin

amoxicillin 500g dosage

amoxil 500mg capsules link amoxil 500 side effects

buy amoxicillin

amoxil classification blog.blinddude.com buy amoxicillin for cats online

prednisolone without prescription

buy prednisolone

accutane without dermatologist

accutane without insurance click here buy accutane uk

buy amoxicillin australia

buy amoxicillin-clavulanate crossbordercapital.com buy amoxicillin uk

naltrexone for alcoholism

buy naltrexone online read naltrexone in uk

abortion pill philippines

abortion pill philippines

buy naltrexone from trusted pharmacy

buy naltrexone without prescription

prednisolone london

buy prednisolone eye drops over the counter link prednisolone cost

abortion pill kit

buy abortion pill areta.se abortion pill online

Amitriptyline for Nerve Pain

buy antidepressants link amitriptyline for nerve pain

buy low dose naltrexone online

naltrexone buy uk makcura.com buy naltrexone online cheap

sertraline visa

antidepressant sertraline 9925.org buy sertraline

abortion philippines

abortion manila blog.icuracao.net abortion philippines

buy naltrexone canada

buy naltrexone online cheap igliving.com where to buy naltrexone

order abortion pill online usa

abortion pill online usa

       Công cụ chuyên biệt với nhiều tiện ích cho người dùng trong việc cập nhật thông tin thuộc tính cho đối tượng và hình ảnh của đối tượng.

 

       Công cụ này được chia làm nhiều phần nhỏ cho các phần việc khác nhau như ứng dụng trên SmartPhone để cập nhật vị trí và hình ảnh cũng như thông tin cơ bản. Ứng dụng trên Desktop có thể tham khảo hình ảnh đối tượng để cập nhật trực tiếp thông tin thuộc tính theo trình tự người dùng lựa chọn để phù hợp với công việc của mỗi người.
 

Thông tin Arcmap khác
Copyright © 2024 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79