Dịch vụ của GTO
Khảo sát

Khảo sát hiện trạng hạ tầng cơ sở, quy trình nghiệp vụ của khách hàng và đưa ra giải pháp phần mềm cụ thể cho từng phòng ban, từng khâu trong quy trình công việc.

Khảo sát hiện trạng hạ tầng cơ sở, quy trình nghiệp vụ của khách hàng và đưa ra giải pháp phần mềm cụ thể cho từng phòng ban, từng khâu trong quy trình công việc.

Dịch vụ của GTO
Copyright © 2019 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79