Dịch vụ của GTO
Đào tạo

Với hệ thống phòng LAB đạt tiêu chuẩn, đội ngũ giáo viên trình độ tiến sỹ GIS và bằng cấp do chính hãng ESRI cung cấp đã nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy trong lĩnh vực GIS.

Hệ thống phòng LAB đạt tiêu chuẩn, đội ngũ giáo viên trình độ tiến sỹ GIS và bằng cấp do chính hãng ESRI cung cấp đã nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy trong lĩnh vực GIS. Chúng tôi mong rằng sẽ phổ cập và mang đến cho khách hàng những kiến thức GIS phù hợp và cập nhật nhất.

Dịch vụ của GTO
Copyright © 2019 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79