Dịch vụ của GTO
Tư vấn

Tư vấn miễn phí về hệ thống, công nghệ GIS, ứng dụng của GIS vào công việc thực tiễn của khách hàng.

Tư vấn miễn phí về hệ thống, công nghệ GIS, ứng dụng của GIS vào công việc thực tiễn của khách hàng. Bên cạnh đó công ty cũng tư vấn cho khách hàng những yêu cầu cụ thể trong việc đầu tư và đưa ra lộ trình phù hợp cho mỗi giai đoạn cụ thể.

Dịch vụ của GTO
Copyright © 2019 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79