Thông tin về GIS
Hội nghị khách hàng Esri Việt Nam năm 2014

 

 

 

ArcGIS: Nền tảng Tích hợp và Chia sẻ Nội dung GIS

Theo "truyền thống” trước đây, GIS là công nghệ được sử dụng bởi các chuyên gia GIS và những chuyên gia phân tích nhằm thực hiện những phân tích không gian và thành lập bản đồ nhằm đáp ứng những nhu cầu tương đối riêng biệt trong ngành của họ. Ngày nay, khi dữ liệu và nội dung GIS ở Việt Nam đã phát triển mạnh, một thách thức đặt ra cho các tổ chức là làm sao có thể chia sẻ chúng trong phạm vi nội bộ hoặc ra bên ngoài, cũng như làm sao để họ tích hợp nội dung ngoài ngành cần thiết khác do những tổ chức khác chia sẻ. Các nhà lãnh đạo ngày nay cần có một nền tảng cộng tác mạnh mẽ, cho phép truyền tải những tính năng và nội dung GIS sao cho mọi thành viên trong cùng một tổ chức cũng như các tổ chức khác có thể dễ dàng truy cập và sử dụng thông tin có gắn yếu tố địa lý trong một môi trường hợp tác mà vẫn đảm bảo tính bảo mật dữ liệu và phân quyền người dùng. Những tổ chức cung cấp dữ liệu và nội dung địa lý hay những chuyên gia phân tích không gian vẫn có thể tiếp tục cung cấp những thông tin GIS chuyên ngành của họ, nhưng những tổ chức khác hoặc các cán bộ khác trong cùng tổ chức không có kỹ năng về GIS, có rất ít hoặc không có những kiến thức GIS vẫn có thể hưởng lợi cũng như đóng góp nội dung vào hệ thống nền tảng này. Mục đích cuối cùng là mở rộng khả năng tiếp cận của người dùng tới nhiều nguồn thông tin được đặt trong bối cảnh địa lý mà ở đó thông tin từ thế giới thực có thể liên tục được cập nhật tới tất cả mọi người, hỗ trợ ra quyết định tốt hơn.

Hãy cùng chúng tôi tham gia Hội nghị Khách hàng Esri Việt Nam 2014 (VUC2014) để khám phá Nền tảng ArcGIS với công nghệ liên tục được cải tiến của nó có thể trợ giúp bạn tích hợp và chia sẻ dữ liệu và nội dung GIS ra sao.

 

 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

 

 

Đăng ký tham dự từ nay cho tới25 tháng 6 năm 2014

Qua email: VUC2014@esrivn.com hoặc Fax: +84 - 4 - 6258 1898

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
Tim mới nhất
Xem nhiều nhất
Cập nhật: 17/06/2014
Hội nghị khách hàng Esri Việt Nam năm 2014
Hội nghị khách hàng Esri Việt Nam năm 2014
Cập nhật: 22/10/2013
Tài trợ hội thảo GIS toàn quốc 2013

Hội...

Cập nhật: 21/10/2013
Tài trợ hội thảo GIS toàn quốc 2012

Hội thảo GIS toàn quốc được tổ chức hàng năm bởi sự liên kết giữa các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc nhằm...

Video Clip [Xem toàn bộ]
Using GIS to Improve Planning Decisions

GIS can be a valuable tool for providing information...

Exploring Careers: GIS and GPS

Trying to get middle and high school students interested...

GIS: Mapping your World

This 10 minute video describes how geographic information systems...

Copyright © 2019 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79