Thông tin về GIS
Tầm nhình & Sứ mệnh

GTO Software

Mục đích cốt lõi của công ty từ ngày thành lập là tập trung phát triển phẩn mềm GIS trên công nghệ hàng đầu của hãng ESRI. Chúng tôi với mong muốn góp phần phổ cập công nghệ GIS cho Việt Nam.

 

Xây dựng các giải pháp GIS Việt hóa hoàn toàn cho các công ty, các ngành theo đúng tiêu chuẩn quản lý theo luồng công việc đặc trưng của mỗi đơn vị riêng cho từng phòng ban từng chức năng riêng biệt.

 

Cùng với việc phổ cập phần mềm GIS của hãng ESRI, chúng tôi cũng chú trọng những yêu cầu phát sinh của các đơn vị ứng dụng phần mềm ArcMap để từ đó xây dựng các công cụ hỗ trợ chuyên biệt thêm cho phần mềm này giúp cho việc sử dụng hiệu quả và nhiều tiện ích hơn.


Với những mong muốn ngày càng phát triển và làm ra những sản phẩm tốt hơn, chúng tôi đáng giá cao những đóng góp của khách hàng để rút kinh nghiệm và chỉnh sửa kịp thời nhằm càng ngày càng hoàn thiện.

CÁC TIN KHÁC
Tim mới nhất
Xem nhiều nhất
Video Clip [Xem toàn bộ]
Using GIS to Improve Planning Decisions

GIS can be a valuable tool for providing information...

Exploring Careers: GIS and GPS

Trying to get middle and high school students interested...

GIS: Mapping your World

This 10 minute video describes how geographic information systems...

Copyright © 2019 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79