Quản lý mạng lưới đại lý
Giới thiệu chung
Đặc điểm chính
Lợi ích
Video & Hình ảnh

Sản phẩm

Quản lý thông tin hệ thống đại lý phân phối phân bón trên toàn quốc và nước ngoài.

Sản phẩm được phát triển dựa trên công nghệ của ESRI theo yêu cầu chuyên biệt hóa trong việc quản lý hệ thống phân phối.

  

   

Khách hàng

Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí PVFCCo.

Tổng công ty sản xuất và phân phối phân bón URE lớn nhất Việt Nam.

Thông tin sản phẩm

  • Triển khai cho tổng công ty và toàn bộ các công ty thành viên trên toàn quốc.
  • Quản lý và cập nhật thông tin hoạt động toàn bộ hệ thống phân phối.
  • Phân tích nhu cầu thị trường và khả năng đáp ứng.
    

Hiện trạng ứng dụng

Giải pháp phần mềm đang được sử dụng rộng rãi trên toàn quốc và được đưa vào quy trình quản lý chính thức của tổng công ty phục vụ cho việc quản lý đại lý, cửa hàng, kho hàng trên toàn quốc.

Định hướng phát triển

Với nhu cầu lớn trong việc quản lý thông tin liên tục, tổng công ty có kế hoạch sử dụng hệ thống phần mềm quản lý đại lý trên mạng internet và ứng dụng trên điện thoại thông minh để linh hoạt trong việc sử dụng.

  
Các giải pháp GIS khác
Copyright © 2019 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79