Quản lý mạng lưới cáp viễn thông
Giới thiệu chung
Đặc điểm chính
Lợi ích
Video & Hình ảnh

Sản phẩm

Quản lý và vận hành mạng lưới cáp viễn thông .

Sản phẩm đang được xây dựng và hoàn thiện .


  


  

Khách hàng

Công cổ phần dịch vụ BCVT - SPT

Một trong những nhà cung cấp dịch vụ mạng internet lớn nhất Việt nam.

 

Thông tin sản phẩm

  • Quản lý và cập nhật dữ liệu tài sản mạng lưới cáp viễn thông.
  • Phân tích tìm đường cáp quang kết nối từ điểm nguồn đến khách hàng.
  • Phân tích thống kê những điểm có đầu cáp rỗi cho khu vực cần phát triển.
  • Quản lý thông tin tài sản hệ thống mạng lưới cáp.
  

  

Hiện trạng ứng dụng

Phần mềm đang được xây dựng

Định hướng phát triển

Với nhu cầu cấp thiết trong việc quản lý hệ thống mạng và tính hiệu quả của ứng dụng GIS nên phần mềm hứa hẹn nhiều khả năng mở rộng sau này.

  
Các giải pháp GIS khác
Copyright © 2019 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79