Quản lý tài sản
Giới thiệu chung
Đặc điểm chính
Lợi ích
Video & Hình ảnh

 Sản phẩm

Quản lý  và bảo dưỡng tài sản thiết bị

Sản phẩm được phát triển bằng công nghệ ArcGIS Engine hoàn toàn bằng tiếng Việt nhằm quản lý và bảo dưỡng toàn bộ các tài sản, thiết bị theo quy trình quản lý của công ty
        
 

 

  

 Khách hàng

Tổng kho Nhà Bè - Petrolimex

Tổng Kho Nhà Bè thuộc tập đoàn xăng dầu Petrolimex có nhiệm vụ chính trong việc lưu, xuất, nhập toàn bộ xăng dầu để cung cấp trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Thông tin sản phẩm