Vận hành đóng /ngắt mạng lưới
Giới thiệu chung
Đặc điểm chính
Lợi ích
Video & Hình ảnh
       Công cụ cho phép chọn để định nghĩa các đối tượng chính trong mạng lưới một cách linh hoạt để từ đó có thể thao tác việc đóng ngắt các cầu dao hay van của hệ thống. Ứng dụng này phân tích mạng lưới để tính toán và mô phỏng chính xác các đối tượng sau khi vận hành đóng/ ngắt và có các công cụ thống kê để người dùng nắm được danh sách những vị trí bị ảnh hưởng.
 
 

 
 
Thông tin Arcmap khác
Copyright © 2019 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79