Cập nhật thuộc tính và hình ảnh đối tượng
Giới thiệu chung
Đặc điểm chính
Lợi ích
Video & Hình ảnh

       Công cụ chuyên biệt với nhiều tiện ích cho người dùng trong việc cập nhật thông tin thuộc tính cho đối tượng và hình ảnh của đối tượng.

 

       Công cụ này được chia làm nhiều phần nhỏ cho các phần việc khác nhau như ứng dụng trên SmartPhone để cập nhật vị trí và hình ảnh cũng như thông tin cơ bản. Ứng dụng trên Desktop có thể tham khảo hình ảnh đối tượng để cập nhật trực tiếp thông tin thuộc tính theo trình tự người dùng lựa chọn để phù hợp với công việc của mỗi người.
 

Thông tin Arcmap khác
Copyright © 2019 GTO Software. All Rights Reserved.
Add: 316 Le Van Sy Str, Ward 1, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh, Vietnam
Tel: +84 028.777.000.79